Print

Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Datum regelgeving
25 juni 2021
Publicatiedatum Staatsblad
1 juli 2021
Omschrijving

Hoewel het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en het sterftecijfer op dit moment dalen, is de coronapandemie nog niet voorbij en blijft de maximale en prioritaire inzet van geneesheren nodig. Om daaraan bij te dragen, verlengt de Vlaamse Regering de afwijking van de verplichting tot tussenkomst van een tweede geneesheer in geval van crematie tot en met 15 oktober 2021. Het besluit zal in werking treden met ingang van 1 juli 2021. Het besluit van 27 maart 2020 tot afwijking van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt met ingang van die datum ook opgeheven.