Besluit Vlaamse Regering aantal te verkiezen mandatarissen en verdeling provincieraadsleden over de provinciedistricten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten
Datum regelgeving
25 mei 2018
Publicatiedatum Staatsblad
7 juni 2018
Omschrijving

Het besluit stelt het aantal te verkiezen leden vast van de organen van de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de provincie. Het gaat om de gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en de verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten.