Print

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Publicatiedatum Staatsblad
30/05/2018
Verwante onderwerpen
Verwante beslissingen Vlaamse Regering