Print

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van de bepalingen betreffende het onbetaald verlof voor het gemeente- en provinciepersoneel in het BVR van 7 december 2007 en voor het OCMW-personeel in het BVR van 12 november 2010

Omschrijving

Om voor het personeel van de lokale en provinciale besturen het voorgenomen recht op onbetaald verlof te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief twee personeelsbesluiten voor het gemeentepersoneel, het provinciepersoneel en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het vult het zorgkrediet, dat het stelsel van gewone loopbaanonderbreking vervangt voor alle Vlaamse ambtenaren, aan. Het biedt personeel de mogelijkheid om minder te gaan werken in het kader van werkbaar werk en eindeloopbaan.

De huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties' en 'onbetaald verlof' worden door dit besluit vervangen door 'onbetaald verlof als recht' en 'onbetaald verlof als gunstmaatregel'.