Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Status
Definitief
Datum regelgeving
13/05/2016
Publicatiedatum Staatsblad
17/06/2016

In dit besluit zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan deze subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek worden toegekend aan de gemeenten.