Print

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoegingvan gemeenten

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Status
Definitief
Datum regelgeving
24/02/2017
Publicatiedatum Staatsblad
06/04/2017

Het decreet met het kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten bevat ook specifieke bepalingen over de financiële bonus die de Vlaamse overheid biedt bij samenvoeging, onder de vorm van een schuldovername. Daarnaast bepaalt het decreet dat de Vlaamse Regering verdere regels voor de schuldovername kan vaststellen. Om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren, keurde de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, op vrijdag 24 februari 2017 definitief het besluit goed met de regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.