Besluit van de Vlaamse Regering dat artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 wijzigt over criteria erkenning erediensten

Officiƫle opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten
Datum regelgeving
14 februari 2014
Publicatiedatum Staatsblad
4 april 2014
Omschrijving

Dit besluit wijzigt artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.