Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering statuut ambtenaren gewestelijke overheidsdiensten Brussel

Officiële opschrift
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel
Thema
Mandatarissen
Type regelgeving
Niet van toepassing
Type bestuur
Gemeente
OCMW
Provincie
Publicatiedatum Staatsblad
30/03/2018
Datum regelgeving
21/03/2018
Omschrijving

Dit besluit regelt het recht op politiek verlof voor lokale mandatarissen werkzaam bij de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.