Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief van 23 juli 1996 betreffende aflevering van verlof tot crematie en aanwijzing van beëdigd geneesheer om doodsoorzaken na te gaan

Datum regelgeving
23 juli 1996
Publicatiedatum Staatsblad
11 september 1996