Print

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief van 23 juli 1996 betreffende aflevering van verlof tot crematie en aanwijzing van beëdigd geneesheer om doodsoorzaken na te gaan

Publicatiedatum Staatsblad
11/09/1996