Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief van 1 september 1994 betreffende de attesten van aanwezigheid op begrafenissen

Datum regelgeving
1 september 1994
Publicatiedatum Staatsblad
22 september 1994