Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008

Datum regelgeving
27 juni 2008
Publicatiedatum Staatsblad
15 juli 2008