Begraafplaatsen en lijkbezorging - Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten

Datum regelgeving
10 maart 2006
Publicatiedatum Staatsblad
7 april 2006