Begraafplaatsen en lijkbezorging - Koninklijk besluit van 25 juli 1990 tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de territoriale zee

Datum regelgeving
25 juli 1990
Publicatiedatum Staatsblad
29 augustus 1990