Print

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Koninklijk besluit van 25 juli 1990 tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de territoriale zee

Publicatiedatum Staatsblad
29/08/1990