Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor uitvaart opgenomen in laatste wilsbeschikking

Datum regelgeving
24 februari 2006
Publicatiedatum Staatsblad
18 april 2006