Print

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden

Publicatiedatum Staatsblad
15/12/2005