Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden

Datum regelgeving
21 oktober 2005
Publicatiedatum Staatsblad
15 december 2005