Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria

Datum regelgeving
14 mei 2004
Publicatiedatum Staatsblad
28 juni 2004