Besluit Vlaamse Regering kabinets- en fractiepersoneel gemeenten en provincies

Officiƫle opschrift
"Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies"
Datum regelgeving
12 januari 2007
Publicatiedatum Staatsblad
23 januari 2007
Omschrijving

Regelt de voorwaarden waartegen de gemeenten en provincies kabinets- en fractiepersoneel kunnen tewerkstellen en de rechtspositieregeling van die personeelsleden