Aanvullend protocol bij het Europees Handvest Lokale Autonomie

Officiƫle opschrift
Aanvullend protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009
Datum regelgeving
16 november 2009
Publicatiedatum Staatsblad
31 augustus 2011
Omschrijving

Het Additioneel Protocol bij het Handvest regelt de participatie van de burger in de aangelegenheden van lokale besturen. Het beginsel van het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale besturen, wordt erkend in artikel 1.1. van het Additioneel Protocol. Artikel 2 van het Additioneel Protocol bevat een niet-exhaustieve opsomming van maatregelen die de verdragsluitende staten moeten treffen om de uitoefening van het recht op participatie mogelijk te maken.

Verwante onderwerpen

Meer informatie