Overzicht regelgeving BBC

Datum
Omzendbrief van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 03/05/2019
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 12/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 07/09/2018
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 20/07/2018
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (inclusief bijlagen) 26/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 30/03/2018
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 22/12/2017
Omzendbrief BB 2017/5 Aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 06/10/2017
Omzendbrief BB 2016/2 Meerjarenplanning en budget 2017 15/07/2016
Omzendbrief BB 2015/2 Aanpassing van de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2016 10/07/2015
Omzendbrief BB 2014/4 Aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 05/09/2014
Omzendbrief BB 2014/3 Kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen 28/03/2014
Besluit Vlaamse Regering 22 november 2013 tot wijziging evenwichtscriteria BBC-besluit 22/11/2013
Omzendbrief BB 2013/8 Invoering Beleids- en Beheerscyclus 18/10/2013
Omzendbrief BB 2013/7 digitale rapportering BBC 06/09/2013