Overzicht rechtsgedingen

Titelaflopend sorteren Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 237.773 van 24 maart 2017 - Onteigening 24/03/2017
Raad van State - Arrest 238.054 van 14 oktober 2016 - Onteigening 14/06/2016
Raad van State - Arrest 238.269 van 19 mei 2017 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 19/05/2017
Raad van State - Arrest 238.583 van 20 juni 2017 - Beroepscommissie voor tuchtzaken - Tuchtstraf 20/06/2017
Raad van State - Arrest 240.472 van 16 januari 2018 - Benoeming burgemeester 16/01/2018
Raad van State - Arrest 240.753 van 20 februari 2018 - Benoeming burgemeester 20/02/2018
Raad van State - Arrest 240.886 van 5 maart 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - (On)duidelijkheid voorstel beslissing tuchtoverheid 05/03/2018
Raad van State - Arrest 240.994 van 13 maart 2018 - Lokaal Personeel - Beëindiging stage wegens ongeschiktheid 13/03/2018
Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 08/05/2018
Raad van State - Arrest 241.517 van 17 mei 2018 - Registratie van aanvragen van inwoners om voor een bepaalde periode in het Frans te worden bediend 17/05/2018
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 - Optreden gemeenteraad bij beroep nietigverklaring benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.101 van 13 juli 2018 - Onteigening - Machtiging - Realisatie van het onteigeningsplan ter uitvoering van ruimtelijk uitvoeringsplan 13/07/2018
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Geen verbod om, wanneer de redelijke verhouding van evenredigheid van een opgelegde tuchtstraf betwist wordt, bij beoordeling rekening te houden met de ontstentenis van formele verantwoording van die verhouding 05/10/2018
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Vernietiging tuchtstraf ontslag van ambtswege 20/11/2018
Raad van State - Arrest 243.838 van 24 mei 2016 - Onteigening 24/05/2016
Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek 02/04/2019
Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 11/06/2019
Raad van State - Arrest 245.843 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - vermindering van subsidie 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.860 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019

Pagina's