Overzicht rechtsgedingen

Titeloplopend sorteren Datum uitspraak
Vredegerecht Waregem - Rolnummer 20A760 - Vonnis van 15 februari 2022 15/02/2022
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 07/03/2018
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester 30/01/2017
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt 04/03/2016
Raad van State Arrest nr. 237.125 van 24 januari 2017 - Beroep tot nietigverklaring 24/01/2017
Raad van State - nr. 246.434 - Beroep tot vernietiging - Niet-optreden in het kader van het bestuurlijk toezicht 07/01/2020
Raad van State - Arresten nrs. 245.052, 245.053, 245.054 en 245.055 van 2 juli 2019 - Beroep tot vernietiging - Niet-benoeming burgemeesters 16/12/2019
Raad van State - Arrest nr. 253.630 van 3 mei 2022 - Beroep tot nietigverklaring - Onteigening 03/05/2022
Raad van State - Arrest nr. 253.481 van 8 april 2022 - Beroep tot nietigverklaring - Beroepscommissie 08/04/2022
Raad van State - Arrest nr. 253.449 van 1 april 2022 - Beroep tot nietigverklaring 01/04/2022
Raad van State - Arrest nr. 253.277 van 18 maart 2022 - Beroep tot nietigverklaring 18/03/2022
Raad van State - Arrest nr. 253.268 van 18 maart 2022 - Beroep tot nietigverklaring 18/03/2022
Raad van State - Arrest nr. 253.126 van 1 maart 2022 - Beroep tot nietigverklaring 01/03/2022
Raad van State - Arrest nr. 252.837 van 1 februari 2022 - Beroep tot nietigverklaring 01/02/2022
Raad van State - Arrest nr. 252.539 van 23 december 2021 - Vordering tot schorsing - Tuchtprocedure 23/12/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.734 van 4 oktober 2021 - Vordering tot schorsing 04/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.726 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.722 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.721 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021

Pagina's