Overzicht rechtsgedingen

Titeloplopend sorteren Datum uitspraak
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 07/03/2018
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester 30/01/2017
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt 04/03/2016
Raad van State - nr. 246.434 - Beroep tot vernietiging - Niet-optreden in het kader van het bestuurlijk toezicht 07/01/2020
Raad van State - Arresten nrs. 245.052, 245.053, 245.054 en 245.055 van 2 juli 2019 - Beroep tot vernietiging - Niet-benoeming burgemeesters 16/12/2019
Raad van State - Arrest nr. 251.734 van 4 oktober 2021 - Vordering tot schorsing 04/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.726 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.722 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.721 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.720 van 1 oktober 2021- Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.716 van 1 oktober 2021 - Vordering tot schorsing - Onteigening 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.648 van 28 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 28/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.574 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.573 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.572 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.571 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.570 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.384 van 23 augustus 2021 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 23/08/2021
Raad van State - Arrest nr. 250.752 van 1 juni 2021 – Beroep tot nietigverklaring – Onteigening 01/06/2021

Pagina's