Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraakoplopend sorteren
Raad van State - Arrest nr. 246.613 van 14 januari 2020 – Vordering tot schorsing – Tuchtprocedure 14/01/2020
Raad van State - nr. 246.434 - Beroep tot vernietiging - Niet-optreden in het kader van het bestuurlijk toezicht 07/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.543 van 3 januari 2020 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 03/01/2020
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 110/2019 van 10 juli 2019 - rolnrs. 6986 en 6987 - Prejudiciële vragen - Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid 16/12/2019
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 76/2019 van 23 mei 2019 - Rolnr. 6886 - Het beroep tot vernietiging van de artikelen 581 tot 589 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) 16/12/2019
Raad van State - Arresten nrs. 245.052, 245.053, 245.054 en 245.055 van 2 juli 2019 - Beroep tot vernietiging - Niet-benoeming burgemeesters 16/12/2019
Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.860 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.843 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - vermindering van subsidie 22/10/2019
Grondwettelijk Hof - Arresten nrs. 129/2019 en 131/2019 van 10 oktober 2019 - Rolnrs. 6903 en 7038 - Beroepen tot vernietiging van 1° de artikelen 56, §3, 9°, 297, §1, en 577, 23° en 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en van 2° artikel 148 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 10/10/2019
Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 11/06/2019
Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek 02/04/2019
Hof van Beroep te Brussel - Arrest 2014/AR941 van 21 maart 2019 - Schadevergoeding n.a.v. niet-benoeming burgemeester 21/03/2019
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Vernietiging tuchtstraf ontslag van ambtswege 20/11/2018
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Geen verbod om, wanneer de redelijke verhouding van evenredigheid van een opgelegde tuchtstraf betwist wordt, bij beoordeling rekening te houden met de ontstentenis van formele verantwoording van die verhouding 05/10/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 121/2018 van 4 oktober 2018 - Rolnummers Rolnr. 6650 en 6687 (samengevoegd) - Beroep tot vernietiging - Vlaamse decreet van 2 december 2016 tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, ingesteld door de stad Geraardsbergen en anderen en door de stad Vilvoorde 04/10/2018
Raad van State - Arrest 242.101 van 13 juli 2018 - Onteigening - Machtiging - Realisatie van het onteigeningsplan ter uitvoering van ruimtelijk uitvoeringsplan 13/07/2018
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 - Optreden gemeenteraad bij beroep nietigverklaring benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018

Pagina's