Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 237.773 van 24 maart 2017 - Onteigening 24/03/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 – Rolnummer 6337 – Prejudiciële vraag - Crematie - Betaling van de honoraria van de beëdigd geneesheer bij het overlijden van een persoon die in een ander Gewest is gedomicilieerd 09/02/2017
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester 30/01/2017
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan 06/12/2016
Raad van State - Arrest 235.613 van 12 augustus 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken 12/08/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester 13/07/2016
Raad van State - Arrest 235.131 van 20 juni 2016 - Lokaal personeel - Ongeschiktheid wegens medische redenen 20/06/2016
Raad van State - Arrest 238.054 van 14 oktober 2016 - Onteigening 14/06/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.072 van 14 juni 2016 - Beroep tot vernietiging - Lokaal personeel - Niet verlenging contract 14/06/2016
Raad van State - Arrest 243.838 van 24 mei 2016 - Onteigening 24/05/2016
Raad van State - Arrest 234.122 van 14 maart 2016 - Onteigening 14/03/2016
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt 04/03/2016
Raad van State - Arrest 233.952 van 26 februari 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken - Tuchtrechtelijke kwalificatie 26/02/2016
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 171/2015 van 3 december 2015 – Rolnummer 6061 – Beroep tot vernietiging - Samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende intercommunales 03/12/2015

Pagina's