Overzicht rechtsgedingen

Titelaflopend sorteren Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest nr. 235.072 van 14 juni 2016 - Beroep tot vernietiging - Lokaal personeel - Niet verlenging contract 14/06/2016
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester 13/07/2016
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan 06/12/2016
Raad van State - Arrest nr. 246.543 van 3 januari 2020 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 03/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.613 van 14 januari 2020 – Vordering tot schorsing – Tuchtprocedure 14/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.706 van 17 januari 2020 - Vordering tot schorsing/Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 17/01/2020
Raad van State - Arrest nr. 246.709 van 17 januari 2020 – Beroep tot nietigverklaring – Tuchtprocedure 17/01/2020
Raad van State - arrest nr. 247.001 van 6 februari 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 06/02/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.063 van 14 februari 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Onteigening 14/02/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.064 van 14 februari 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 14/02/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.240 van 6 maart 2020 – Beroep tot nietigverklaring – Tuchtprocedure 06/03/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.319 van 13 maart 2020 – Beroep tot nietigverklaring – Lokaal personeel 13/03/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.355 van 31 maart 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Lokaal personeel 31/03/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.362 van 1 april 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 01/04/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.405 van 15 april 2020 - Vordering tot schorsing - Tuchtprocedure 15/04/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.410 van 15 april 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 15/04/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.411 van 15 april 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 15/04/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.437 van 22 april 2020 - Vordering tot schorsing - Tuchtprocedure 22/04/2020
Raad van State - Arrest nr. 247.590 van 19 mei 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Linkebeek - Benoeming burgemeester - Schrappen beroep van de rol 19/05/2020

Pagina's