Overzicht rechtsgedingen

Titelaflopend sorteren
Raad van State - Arrest 240.994 van 13 maart 2018 - Lokaal Personeel - Beëindiging stage wegens ongeschiktheid
Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Raad van State - Arrest 241.517 van 17 mei 2018 - Registratie van aanvragen van inwoners om voor een bepaalde periode in het Frans te worden bediend
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 - Optreden gemeenteraad bij beroep nietigverklaring benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest 242.101 van 13 juli 2018 - Onteigening - Machtiging - Realisatie van het onteigeningsplan ter uitvoering van ruimtelijk uitvoeringsplan
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Geen verbod om, wanneer de redelijke verhouding van evenredigheid van een opgelegde tuchtstraf betwist wordt, bij beoordeling rekening te houden met de ontstentenis van formele verantwoording van die verhouding
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Vernietiging tuchtstraf ontslag van ambtswege
Raad van State - Arrest 243.838 van 24 mei 2016 - Onteigening
Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek
Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure
Raad van State - Arrest 245.843 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - vermindering van subsidie
Raad van State - Arrest 245.860 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning
Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning
Raad van State - Arrest nr. 235.072 van 14 juni 2016 - Beroep tot vernietiging - Lokaal personeel - Niet verlenging contract
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

Pagina's