Overzicht rechtsgedingen

Titel
Raad van State - Arrest 240.753 van 20 februari 2018 - Benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest 240.472 van 16 januari 2018 - Benoeming burgemeester
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 109/2017 van 5 oktober 2017 - Beroep tot vernietiging - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Raad van State - Arrest 238.583 van 20 juni 2017 - Beroepscommissie voor tuchtzaken - Tuchtstraf
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017 – Rolnummer 6384 - Prejudiciële vraag - Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales – Algemene belastingvrijstelling voor intercommunales
Raad van State - Arrest 238.269 van 19 mei 2017 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 59/2017 van 18 mei 2017 - Rolnummer 6343 – Beroep tot vernietiging - Subsidiëring aan de lokale besturen - Vlaams Gemeentefonds
Raad van State - Arrest 237.773 van 24 maart 2017 - Onteigening
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 – Rolnummer 6337 – Prejudiciële vraag - Crematie - Betaling van de honoraria van de beëdigd geneesheer bij het overlijden van een persoon die in een ander Gewest is gedomicilieerd
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan
Raad van State - Arrest 235.613 van 12 augustus 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken
Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester
Raad van State - Arrest 235.131 van 20 juni 2016 - Lokaal personeel - Ongeschiktheid wegens medische redenen
Raad van State - Arrest 238.054 van 14 oktober 2016 - Onteigening
Raad van State - Arrest nr. 235.072 van 14 juni 2016 - Beroep tot vernietiging - Lokaal personeel - Niet verlenging contract
Raad van State - Arrest 243.838 van 24 mei 2016 - Onteigening
Raad van State - Arrest 234.122 van 14 maart 2016 - Onteigening
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt
Raad van State - Arrest 233.952 van 26 februari 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken - Tuchtrechtelijke kwalificatie

Pagina's