Raad van State - Arresten nrs. 245.052, 245.053, 245.054 en 245.055 van 2 juli 2019 - Beroep tot vernietiging - Niet-benoeming burgemeesters

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
245.052
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
maandag 16 december 2019
Samenvatting

-

Tekst arrest

-