Print

Raad van State - Arrest nr. 247.319 van 13 maart 2020 – Beroep tot nietigverklaring – Lokaal personeel

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
247.319
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
vrijdag 13 maart 2020
Samenvatting
 
De Raad van State vernietigt de ongunstige evaluatie van XXX.
 
De vernietiging is gegrond op het gebrek aan voltooide opleiding als evaluator van de evaluator. De overige middelen zijn niet onderzocht.
 
Het is vaste rechtspraak van de Raad van State om het beroep tot nietigverklaring tegen de onthouding van de toezichthoudende overheid om op te treden in het kader van het facultatief administratief toezicht als onontvankelijk te verwerpen.
 
Tekst arrest

-