Raad van State - Arrest nr. 235.422 van 13 oktober 2016 - Benoeming burgemeester

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
235.422
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
woensdag 13 juli 2016
Samenvatting

De begunstigde van de bestreden benoemingsbeslissing bood zijn ontslag uit het ambt van burgemeester aan. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding nam van het ontslag kennis. Het is niet betwist dat verzoeker in de gegeven omstandigheden niet meer van het rechtens vereiste belang doet blijken. Het beroep is onontvankelijk.

Voor het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding is het niet voldoende om niet de in het ongelijk gestelde partij te zijn. Een rechtsplegingsvergoeding is, gelet op art. 30/1, § 1, RvS-wet, een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat van de "in het gelijk gestelde partij". Nu de begunstigde van de bestreden benoemingsbeslissing ontslag heeft genomen, is het beroep onontvankelijk bij gebrek aan belang. Verzoeker, noch de verwerende partij is als een dergelijke "in het gelijk gestelde partij" te beschouwen.

Voor het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding is het niet voldoende om niet de in het ongelijk gestelde partij te zijn. Een rechtsplegingsvergoeding is, gelet op art. 30/1, § 1, RvS-wet, een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat van de "in het gelijk gestelde partij". Verzoeker, noch de verwerende partij is als een dergelijke "in het gelijk gestelde partij" te beschouwen.

Tekst arrest

-