Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
245.861
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 22 oktober 2019
Samenvatting
De Raad van State verklaart het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk. De bestreden voorwaarden zijn onlosmakelijk met de domeinvergunning verbonden. De verwerende partij stelt aansluitend in haar laatste memorie dat "zonder de opgelegde voorwarden geen toelating kan worden afgeleverd".
 
Een vernietiging beperkt tot deze voorwaarden zou tot gevolg hebben dat de Raad van State de domeinvergunning hervormt en zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid begeeft.
 
Tekst arrest

-