Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
244.753
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 11 juni 2019
Samenvatting

 

Het loutere feit dat de tussenkomende partij ten aanzien van de voorzitter leugenachtige verklaringen heeft afgelegd, kan door de verzoekende partij als een tuchtfeit in aanmerking worden genomen en tuchtredelijk worden gesanctioneeerd. De omstandigheid dat de kwalificatie van die verklaringen als leugenachtig een toetsing van die verklaringen vergt aan feiten die op zich verjaard zijn, doet daaraan geen afbreuk en impliceert als zodanig niet dat ook de leugenachtige verklaringen verjaard zouden zijn.

Tekst arrest

-