Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
244.131
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 2 april 2019
Samenvatting
De Raad van State zet in het arrest uiteen dat de toezichthoudende overheid in het kader van haar facultatieve bevoegdheid na het eerder vernietigingsarrest, ratione temporis niet meer bevoegd is om nog op te treden in het kader van haar toezichthoudende opdracht.
 
Net omdat het gaat om een facultatieve bevoegdheid, is er geen rechtsplicht om over te gaan tot het nemen van een nieuwe beslissing waarbij voorbij kan worden gegaan aan het gegeven dat de toezichttermijn reeds lang is verstreken.
 
De tussenkomende beschikt wel nog over de mogelijkheid om een rechtstreeks beroep in te stellen tegen de toewijzigingsbeslissing van de kerkfabriek.
 
Tekst arrest

-