Raad van State - Arrest 234.122 van 14 maart 2016 - Onteigening

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
234.122
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
maandag 14 maart 2016
Samenvatting

De onteigeningsnoodzaak wordt verantwoord doordat de particuliere eigenaars door de versnipperde eigendomspositie onvoldoende initiatieven nemen om het beoogde kernversterkend beleid "concreet te maken op het terrein en doordat het vanuit de ontwikkelingsvisie mogelijk moet zijn de diverse deelgebieden ruimtelijk met elkaar te verbinden, wat enkel kan door in de nodige doorsteken te voorzien, dat geen taak is van de particuliere eigenaars. Eventuele bijkomende motieven in een beslissing van na de bestreden beslissing, doen geen afbreuk aan de (vastgestelde) wettigheid van de in de bestreden beslissing opgenomen motivering.

Het omstreden besluit verwijst naar bodemattesten. Hierin wordt enkel verklaard dat OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit beschikt. Met andere woorden reproduceert de geviseerde overweging de integrale inhoud van de betrokken documenten. Bijgevolg moesten ze hoe dan ook niet worden mee betekend.

  

Tekst arrest

-