Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraak
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 155/2021 van 28 oktober 2021 - Rolnummer 7411 - Beroep tot vernietiging van hoofdstuk 7, afdeling 2 (inzonderheid de artikelen 26 tot 28), van het Vlaamse programmadecreet « bij de begroting van 2020 » van 20 december 2019, ingesteld door de gemeente Tessenderlo en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tessenderlo 28/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.734 van 4 oktober 2021 - Vordering tot schorsing 04/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.726 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.722 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.721 van 1 oktober 2021 - Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.720 van 1 oktober 2021- Beroep tot nietigverklaring 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.716 van 1 oktober 2021 - Vordering tot schorsing - Onteigening 01/10/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.648 van 28 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 28/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.572 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.571 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.570 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.574 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.573 van 22 september 2021 - Beroep tot nietigverklaring 22/09/2021
Raad van State - Arrest nr. 251.384 van 23 augustus 2021 - Beroep tot nietigverklaring - Tuchtprocedure 23/08/2021
Raad van State - Arrest nr. 250.752 van 1 juni 2021 – Beroep tot nietigverklaring – Onteigening 01/06/2021
Raad van State - Arrest nr. 250.748 van 1 juni 2021 – Beroep tot nietigverklaring – Interlokale samenwerking 01/06/2021
Raad van State - Arrest nr. 250.622 van 18 mei 2021 – Beroep tot nietigverklaring – Andere 18/05/2021
Raad van State - Arrest nr. 250.523 van 6 mei 2021 – Beroep tot nietigverklaring – Tuchtprocedure 06/05/2021
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 63/2021 van 22 april 2021 – Rolnummer 7382 - Prejudiciële vraag over de artikelen 9, § 1, tweede lid, en 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 mei 2008 22/04/2021
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 52/2021 van 1 april 2021 – Rolnummer 7141 – Beroep - Artikel 5 van de wet van 30 juli 2018 « tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme », ingesteld door de vzw « TCC-Accueil, ASBL » en anderen 01/04/2021

Pagina's