Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken 20/11/2018
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken 05/10/2018
De beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 2 december 2016 tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, ingesteld door de stad Geraardsbergen en anderen en door de stad Vilvoorde 04/10/2018
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 10/07/2018
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Burgemeestersbenoeming 10/07/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 67/2018 van 7 juni 2018 - Prejudiciële vraag - Overlegcomité gemeente/OCMW in de randgemeenten en Voeren 07/06/2018
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 07/03/2018
Raad van State - Arrest 240.886 van 5 maart 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken 05/03/2018
Raad van State - Arrest nr. 240.886 van 5 maart 2018 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken 05/03/2018
Raad van State - Arrest 240.753 van 20 februari 2018 20/02/2018
Raad van State - Arrest 240.472 van 16 januari 2018 16/01/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017 – Rolnummer 6384 - Prejudiciële vraag - Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales – Algemene belastingvrijstelling voor intercommunales 01/06/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 59/2017 van 18 mei 2017 - Rolnummer 6343 – Beroep tot vernietiging - Het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten subsidiëring lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 18/05/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 – Rolnummer 6337 – Prejudiciële vraag - Crematie - Betaling van de honoraria van de beëdigd geneesheer bij het overlijden van een persoon die in een ander Gewest is gedomicilieerd 09/02/2017
Raad van State – Arrest nr. 237.211 van 30 januari 2017 – Vlaamse Rand – Burgemeestersbenoeming 30/01/2017
Raad van State – Arrest nr. 234.034 van 4 maart 2016 – Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Algemeen rechtsbeginsel dat de geheime stemming verplicht stelt telkens een collegiaal orgaan in tuchtzaken een beslissing neemt 04/03/2016
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 171/2015 van 3 december 2015 – Rolnummer 6061 – Beroep tot vernietiging - Samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende intercommunales 03/12/2015