Print

Taal en territorialiteit

Al sinds het ontstaan van België in 1830 plaatst de meertaligheid van zijn bevolking de beleidsmakers voortdurend voor uitdagingen. De huidige taalwetgeving is een voorbeeld van de befaamde Belgische creatieve compromisvorming. Toch blijven de gemaakte afspraken voer voor politieke discussie, vooral met betrekking tot Brussel en de Vlaamse Rand. Ook de grote internationale gemeenschap in dat gebied heeft soms moeite om de situatie te begrijpen. Het binnenlands beleid van de Vlaamse regering in de Rand haalde bovendien al enkele keren de internationale pers.

Hendrik Vuye, professor Grondwettelijk Recht en Rechten van de Mens aan de Universiteit van Namen, gidst u op begrijpbare wijze door de Belgische taalstrijd. Zijn verhaal begint met de terugkeer naar de eedaflegging van Leopold I. Of hoe die eedaflegging, in een België dat volgens sommigen tweetalig hoorde te zijn, had moeten verlopen. Vanaf daar loodst Vuye de lezer vlot door de Belgische taalpolitieke geschiedenis. 

De inleiding is van Luc Van den Brande, voormalig Vlaams minister-president en huidig voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap.