Print

Startersboek voor gemeenteraadsleden

Naar aanleiding van de infosessies voor de nieuwe gemeenteraadsleden heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur, samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Expertisecentrum voor Gemeenteraadsleden, de Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen en de Vereniging van Lokale Ontvangers een startersboek voor gemeenteraadsleden opgemaakt.

De publicatie geeft aan de hand van een 100-tal vragen en antwoorden een zicht op allerhande thema’s waar nieuwe gemeenteraadsleden mee te maken krijgen. Enkele voorbeelden: op welke terreinen is mijn  gemeente actief, hoe werkt de gemeenteraad, wat zijn mijn rechten en plichten als lokale bestuurder, met welke partners werkt mijn gemeente samen, wat is de beleids- en beheerscyclus.