Print

Beleidsnota en beleidsbrieven

Jaarlijks maakt elke minister voor zijn bevoegdheden een beleidsbrief op, die wordt voorgelegd en besproken in het Vlaams Parlement. In de beleidsbrief geeft de minister een overzicht van wat hij het voorbije werkjaar heeft gerealiseerd en wat er op de planning staat voor het nieuwe werkjaar. De link met de begroting wordt in dit document ook gelegd.

Aan de start van de bestuursperiode worden er beleidsnota’s opgemaakt. Daarin geeft elke minister in grote lijnen aan wat hij gedurende de gehele bestuursperiode wenst te doen. De elementen uit de beleidsnota worden jaarlijks meer concreet gemaakt in de opeenvolgende beleidsbrieven.