Beleidsnota en beleidsbrieven

Aan de start van de bestuursperiode wordt er een beleidsnota opgemaakt. Daarin geeft de minister in grote lijnen aan wat hij gedurende de gehele bestuursperiode wil doen. De elementen uit de beleidsnota worden jaarlijks meer concreet gemaakt in een beleidsbrief. In deze beleidsbrief – die wordt voorgelegd en besproken in het Vlaams Parlement – geeft de minister een overzicht van wat hij het voorbije werkjaar heeft gerealiseerd en wat er op de planning staat voor het nieuwe werkjaar. De link met de begroting wordt in dit document ook gelegd.