Publicaties Agentschap Binnenlands Bestuur

Recente publicaties

Meer lezen

Vlaamse lokale besturen blijven investeren, hun schulden dalen

Op een paar uitzonderingen na, passen alle lokale besturen sinds 1 januari 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. In een nieuwe editie van 'Cijfer in de Kijker' schetsen we een beeld van de investeringen die de lokale besturen deden in 2014 en 2015. Hieruit blijkt dat de investeringen van de lokale besturen op peil blijven. Tegelijk stellen we vast dat vanaf 2014 de schulden dalen.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse profielschets 2017 gepubliceerd

De nieuwe editie van de Vlaamse profielschets biedt kengetallen aan over het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen. Zo krijgt de lezer zicht op de financiële situatie van de besturen, het aantal inzetbare personeelsleden en de omgevingsfactoren die het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het integratie- en inburgeringsbeleid komt in een apart deel aan bod.

Meer lezen
Meer lezen

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 online

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst. Lokale besturen kunnen met deze gegevens aan de slag bij de planning en ontwikkeling van hun inburgerings- en integratiebeleid.

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan een digitaal cijferrapport gedownload worden.

Meer lezen

Publicatie online bestellen