Publicaties Agentschap Binnenlands Bestuur

Recente publicaties

Meer lezen

BinnenBand Decentralisatie en Beleidsvrijheid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand gaat over de grotere beleidsvrijheid die lokale besturen krijgen en over de Paritaire Commissie Decentralisatie.

We overlopen de decentralisatie-aanpak van de Vlaamse Regering (interview Vlaams minister Homans), polsen naar de impact voor de lokale besturen (interviews VVSG & vervoerregio Westhoek) én de Vlaamse sectoradministraties (interview departement Cultuur, Jeugd & Media) en eindigen met enkele academische kanttekeningen (interview prof. Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen) bij de hele bestuurlijke hervormingsoperatie van de voorbije jaren.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Het stedenbeleid belicht: de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen

De kersverse eerste ‘digitale’ BinnenBand, het blad van het Agentschap Binnenlands Bestuur, is volledig gewijd aan het Vlaams stedenbeleid. Het nieuwe nummer brengt de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen. Gesprekken met gangmakers plaatsen de stad en het stedenbeleid in de kijker.

Vier deskundigen schetsen een beeld van belangrijke realisaties en toekomstperspectieven van de stadsvernieuwing, het smart city-verhaal, de co-creatie en de innovatie in het leven en denken over de stad en stedelijkheid.

Inspirerende voorbeelden van stedelijke projecten op het sociaal vlak, op het ruimtelijke-ecologische domein, in de maakeconomie, op slimme mobiliteit en tenslotte bij de proactieve overheid (vooruitziend, sterk, bestuurskrachtig) geven aan dat de stad in beweging is.

Doorheen de interviews komen de eigen instrumenten van het Vlaams Stedenbeleid aan bod en in het oog springende samenwerkingen met andere organisaties.

Lees de BinnenBand

Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand: themanummer vrijwillige fusies

cover binnenbandVrijwillige fusies zijn een hot topic bij de lokale besturen. Dit themanummer van de BinnenBand informeert je over een brede waaier van elementen die van belang zijn bij fusies.

We laten daarbij enkele hoofdrolspelers in het veld van de lokale besturen en pioniers in de lopende fusietrajecten aan het woord.

Lees meer!

Meer lezen

Publicatie online bestellen