Projectoproep: lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid

In het Vlaams Actieplan Armoedebeleid 2020-2024 engageert Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen zich samen met Benjamin Dalle, Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding om het lokale armoedebeleid te versterken door interlokale uitwisseling van beleidsmedewerkers in armoedebeleid te ondersteunen.