Print

Ondersteuning van lokale besturen in het kader van de preventie van radicalisering

In het kader van de preventie van radicalisering lanceerde Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Integratie en Inburgering,  een projectoproep die steden en gemeenten moet ondersteunen om een lokaal beleid te voeren dat bijdraagt tot de preventie van radicalisering door het versterken van de lokale regiefunctie. Deze projectsubsidie moet de steden en gemeenten helpen in het coördineren en afstemmen van het lokaal aanbod.

Negen lokale besturen kregen in het kader van deze oproep een subsidie: Vilvoorde, Antwerpen, Gent, Aalst, Maaseik, Menen, Zele, Oostende en Mechelen.