Sectoraal akkoord 2020

Op 29 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief over het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen goed. Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden. Vlaanderen stelt voor 2020 dan ook 446 miljoen aan VIA-middelen ter beschikking.

Omzendbrief sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en regionale besturen