Sectoraal akkoord 2008-2013

Een aantal maatregelen van het sectorale akkoord 2008-2013 werden voor het gemeente- en het provinciepersoneel bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 reeds verwerkt in het besluit rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007 en voor de OCMW's in het corresponderende besluit van 12 november 2010. Het betreft:

  • de verhoging van de eindejaarstoelage;
  • de invoering van de salarisschaal D5;
  • de salarisschalen van de gemeentesecretarissen en de financiële beheerders van de gemeente per 1 januari 2009;
  • de salarisschalen van de OCMW-secretaris en van de financieel beheerder van het OCMW per 1 januari 2009.

Het toepassingsgebied van het sectorale akkoord is echter ruimer dan de gemeenten en provincies. Het akkoord geldt, tenzij anders bepaald, ook voor:

  • de autonome gemeentebedrijven;
  • de OCMW’s, de OCMW-ziekenhuizen, de autonome verzorgingsinstellingen (AV) en de andere verenigingen van OCMW’s hoofdstuk XII;
  • de autonome provinciebedrijven;
  • de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Integrale tekst