Sectorale akkoorden

De loon- en arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse lokale besturen zijn in belangrijke mate vastgelegd bij sectoraal akkoord, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1. Dat Comité is bevoegd voor het lokale overheidspersoneel in Vlaanderen. In tegenstelling tot collectieve arbeidsovereenkomsten zijn sectorale akkoorden niet rechtstreeks afdwingbaar voor een rechtbank, maar moeten ze eerst omgezet worden in een wet, een decreet of een besluit.

Op 19 november 2008 sloten de gesprekspartners in het comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap, het sectoraal akkoord af voor de jaren 2008-2013 (zie link naar de pagina bovenaan). Zoals de vorige akkoorden kwam ook dit akkoord, conform de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008, tot stand na onderhandelingen tussen de representatieve vakorganisaties, de vertegenwoordigers van de lokale en provinciale werkgevers en de Vlaamse Regering, die gevoerd werden tussen februari en november 2008.