Print

Verloven en afwezigheden

Dit onderdeel van de rechtspositieregeling regelt de verschillende types van verloven en afwezigheden, zoals het vakantieverlof en de feestdagen, het ziekteverlof en de disponibiliteit, het omstandigheidsverlof, onbetaald verlof, bevallings- en opvangverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht en de dienstvrijstellingen.

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid ook financieel verantwoordelijk voor de loopbaanonderbreking in de Vlaamse openbare sector. Vlaanderen zal die bevoegdheid uitoefenen zodra het een eigen regeling heeft uitgewerkt. Dat wordt wellicht september 2016. Tot dan blijft de federale overheid verantwoordelijk voor de regelgeving en de verwerking van dossiers.