Verloven en afwezigheden

Dit onderdeel van de rechtspositieregeling regelt de verschillende types van verloven en afwezigheden, zoals het vakantieverlof en de feestdagen, het ziekteverlof en de disponibiliteit, het omstandigheidsverlof, onbetaald verlof, bevallings- en opvangverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht en de dienstvrijstellingen.

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de loopbaanonderbreking in de Vlaamse openbare sector. Hieruit is het zorgkrediet ontstaan. Naast het zorgkrediet kan een personeelslid van een lokaal bestuur ook nog gebruik maken van de zogenoemde drie thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof.