Salaris

Het luik 'Salaris' van de rechtspositieregeling bevat alle bepalingen over de toekenning van anciënniteiten en de berekening en de uitbetaling van het salaris van de personeelsleden.

De salarisschalen en functionele loopbanen die de lokale besturen kunnen toekennen zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 over de rechtspositieregeling. Er kan niet over de salarissen onderhandeld worden op het niveau van het lokaal bestuur, noch individueel. Dat kan enkel op sectoraal niveau.

De salarisschalen bevinden zich in de bijlage van het besluit van 7 december 2007. Het zijn bedragen tegen 100%, die nog aangepast moeten worden aan de index (huidige coëfficiënt = 1,8845) en waarop nog sociale en fiscale afhoudingen moeten toegepast worden.

Wanneer iemand bij een lokaal bestuur begint te werken, wordt hij met zijn geldelijke anciënniteit ingeschaald in de eerste salarisschaal van zijn functionele loopbaan. Die geldelijke anciënniteit kan bestaan uit vroegere diensten bij een andere overheid of eventueel ervaring in de privésector of als zelfstandige die door het bestuur in aanmerking genomen wordt. Iemand zonder ervaring begint op salaristrap nul.