Loopbaan

Het gedeelte 'Loopbaan' bevat de voorschriften voor een hele reeks aangelegenheden in verband met de loopbaan:

- de proeftijd

- de personeelsevaluatie en het beroep daartegen

- de vorming

- de administratieve anciënniteiten

- de functionele loopbaan

- de bevordering

- de interne personeelsmobiliteit

- het mandaatstelsel, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie

- de herplaatsing

- het ontslag