Klokkenluidersregeling lokale en provinciale besturen

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt.

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden. Op de Vlaamse koepelwebsite kan je meer algemene informatie terugvinden over deze nieuwe klokkenluidersregeling.

Deze pagina biedt meer specifieke informatie aan ter ondersteuning van de lokale en provinciale besturen. Daarnaast bevat deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden en ondersteunend materiaal. Zo is er een sjabloon van inschattingsformulier terug te vinden waarmee je als lokaal of provinciaal bestuur aan de slag kan gaan bij de behandeling van een melding.

Vraag en antwoord