Print

Externe personeelsmobiliteit

Het besluit van 20 mei 2011 regelt de externe personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied, tussen de lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied hebben onderling, en tussen diezelfde lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid.

Het besluit bevat voor overheden met hetzelfde werkingsgebied ook enkele bepalingen voor de organisatie van gemeenschappelijke selecties en gemeenschappelijke wervingsreserves voor de betrekkingen die ze gemeenschappelijk hebben.

Hieronder vindt u enkele tools die u als gemeentebestuur, provinciebestuur of OCMW-bestuur kunnen helpen bij de uitvoering van het BVR externe personeelsmobiliteit van 20 mei 2011:

  • Een draaiboek voor de toepassing van de externe personeelsmobiliteit
  • Lokale besturen en externe personeelsmobiliteit in vraag en antwoord. Dit document geeft een antwoord op vragen, meer specifiek over de externe personeelsmobiliteit buiten het eigen werkingsgebied. De vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld.
  • Een model van raadsbesluit dat u op weg zet om de diverse vormen van de externe personeelsmobiliteit in te voeren in de plaatselijke rechtspositieregeling.
  • Drie tabellen die een inzicht geven in de gelijkwaardigheid van graden tussen de gemeenten,  provincies en OCMW’s enerzijds en tussen de lokale overheden en de Diensten van de Vlaamse overheid anderzijds.