Toepassingsgebied

Het Agentschap Binnenlands Bestuur is bevoegd voor de voordracht van:

  • statutaire personeelsleden van gemeenten, OCMW’s, provincies en hun verenigingen met uitzondering van het onderwijzend personeel, politie en brandweer
  • mandatarissen van gemeenten, OCMW’s en provincies
  • uitvoerende leden van de eredienstinstellingen