Decreet over het lokaal bestuur (DLB): wat wijzigt er voor 'Personeel'?

De belangrijkste vernieuwing van het DLB op personeelsgebied is dat het personeel van de gemeente en dat van het OCMW voortaan geleid zullen worden door een gemeenschappelijke algemeen directeur. Hij komt in de plaats van de vroegere gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris. Parallel daarmee komt één financieel directeur in de plaats van de financieel beheerder van de gemeente en die van het OCMW.

De gemeente en het OCMW zullen een gemeenschappelijk organogram en managementteam hebben.

Beide entiteiten hebben ook dezelfde rechtspositieregeling. Alleen stelt het OCMW de afwijkingen daarvan vast voor de decretaal verplichte functie van maatschappelijk werker, voor de functies die bij de gemeente niet voorkomen en voor het personeel van de zorgsector.

De al bestaande mogelijkheid voor de gemeente en het OCMW om met gemeenschappelijke diensten te werken via een beheersovereenkomst wordt verder uitgebreid. Niet alleen kunnen ze voor bepaalde functies een beroep doen op elkaars personeelsleden, maar kunnen de bevoegde organen ook binnen de grenzen van het DLB hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur.